Parts Express heeft een uitgebreide vloot van uiteenlopend materieel. Hiermee bieden we verschillende diensten aan: van het transport van complete partijen tot fijnmazige distributie. Met ruim 250 trucks en 100 bestelbussen is er voortdurend voldoende capaciteit, ook voor spoedopdrachten.

Zorgvuldige handling

Bij Parts Express waken we continu over de kwaliteit van onze dienstverlening.
Dit blijkt uit:

  • Onze ISO kwaliteits- en milieucertificaten
  • Onze uitstekende kwaliteitsscores

Afleverperformance Parts Express

Correcte leveringen Dagdistributie 99,65%
Correcte leveringen Nachtdistributie 99,55%
Correcte leveringen Same Day Express 99,35%
Scanperformance Dagdistributie 95,30%
Afleverperformance voor 14.00 uur 96,50%

Alle Parts Express-chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, zijn opgeleid voor het vervoer van ADR-stukgoederen. Ook op de werkvloer leven we de veiligheids- en milieuregels na. Zo hebben we speciale ADR-coördinatie in de depots. En door zoveel mogelijk afval bij de bron te scheiden, sparen we niet alleen het milieu maar denken we ook aan de afvalkosten.

Groene stroom

Parts Express zet zich bewust in voor een beter milieu. Daarom kopen we groene stroom in voor onze vestigingen. Het gaat om stroom die afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen die CO2- neutraal zijn, zoals zon, wind, water en biomassa.

Schonere vrachtwagens

Veel van onze trucks voldoen aan de Euronorm 5 of 6. Hiermee geven wij gehoor aan alle eisen die de overheid stelt aan het vervoer binnen een groeiend aantal milieuzones.

Onze LZV (langere en zwaardere vrachtwagencombinatie) rijdt iedere nacht tussen onze diverse depots. Rijden met een LZV scheelt ritten en draagt bij aan het verminderen van CO2 uitstoot en is hiermee dus beter voor het milieu.

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...